பெண்களுக்கான மென்பந்து துடுப்பாட்டப் போட்டி

[victoriacoll.sch.lk - 07 Jul 2011]

2011 ஆம் ஆண்டுக்கான வடக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கிடையில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான மென்பந்து துடுப்பாட்டப் போட்டியில் எமது கல்லூரி மாணவிகள் முதலாம் இடத்தைப் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

Thanks to: http://www.victoriacoll.sch.lk (School's Old website)