மாபெரும் கலைவிழா

[victoriacoll.sch.lk - 24 Apr 2012]

news 2012 04 15  kallivella3

2012-04-15 அன்று கல்லூரியின் திறந்த வெளியரங்கில் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாபெரும் கலைவிழா நடைபெற்றது. இவ் விழாவில் எமது மாணவர்கள், பழைய மாணவர்களின் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றது.

news 2012 04 15  kallivella1 news 2012 04 15  kallivella2

Thanks to: http://www.victoriacoll.sch.lk (School's Old website)